کسب و کار فوق العاده سفر به اروپا

من از طرف خالق به مشتریان اروپایی حدود 15 روز، واقعا هم خوب است و شانس خوب بدانند فرصت های پروژه بیشتر و برخی از مشکلات که ما معامله...