ویژگی های کارت هوشمند خوان

عملکرد بدون تماس: استفاده از تکنولوژی شناسایی فرکانس رادیویی که حذف لباس کارت های مغناطیسی; سمت کلاینت و سمت سرور بدون استفاده از نرم افزار: استفاده از اتصال و پخش USB یا RS-232; در راستای استاندارد: پیشرفته تکنولوژی نیمه هادی مبتنی بر 13.56 مگاهرتز بیشتر از مطابق با استانداردهای ISO خواننده مطابق استانداردهای زیر: نوع ISO 14443 علي مستقل و چند منظوره بستر ISO 15693 نزدیک: هر سیستم عاملی است که پشتیبانی از USB یا RS-232 مانند: ویندوز و reg; 98SE/2000/XP، ویستا، خورشید، Citrix و reg;، یونیکس و reg;، لینوکس، مکینتاش و غیره.