خوانندگان معتبر RFID

در میان بسیاری از انواع خوانندگان RFID ، خواننده RFID خواننده CREATOR یک وسیله مقرون به صرفه و به راحتی قابل برنامه ریزی است که کاربر را قادر می سازد تا با برنامه های RFID خود عمل کند. قابلیت حمل دستگاه به آزادی کاربر برای ایجاد سیستم های مختلف در بسیاری از verticals صنعتی می دهد. همچنین، از آنجا که RFID Reader تمام ویژگی های استاندارد که معمولا در یک خواننده RFID هوشمند و کارآمد پیدا می کند، به خوبی برای بسیاری از برنامه های کاربردی مناسب است. مانند سیستم کنترل دسترسی، ماشین وندینگ.

RFID readers