کارت خوان سیستم های پرداخت

نویسنده کارت خوان CREATOR از تکنولوژی پیشرفته و طراحی جمع و جور مدرن برای مطابقت با نیازهای سختافزاری در برنامه های مبتنی بر کارت هوشمند مانند سیستم های پرداخت، ATM ATM، بیمارستان، سوپر مارکت، دستگاه فروش، کنترل دسترسی، کنترل دسترسی فیزیکی استفاده می کند.

card reader writer