معرفی کارت خوان Serise

کارت خوان CRT، کارت خوان مغناطیسی، کارت خوان، محصول Bill Validator به طور گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته و در زمینه های مختلف مانند امور مالی، مخابرات، نفت، خرده فروشی، بیمه، حمل و نقل، سرگرمی و غیره مورد ستایش قرار گرفته است.

مانند:

بانک خدمات خود

دستگاه خودپرداز

ترمینال سوخت رسانی

ترمینال ارتباطی

پارکینگ

بازی

دستگاه وندینگ

ترافیک

Card Reader