چگونگی تنظیم ضخامت کارت CRT-541

CRT-541 دقیق تر و راحت تر است تا کارت ها را با ضخامت های مختلف از طریق چرخش دستگیره چرخش به موقعیت چرخ دنده مختلف، به طوری که فاصله بین چرخ های انتقال بالا و پایین را تنظیم می کند، که می تواند نقص های ناخوشایند ناخوشایند و نادرست را از بین ببرد . با این ویژگی، تلگراف کارت CRT-541 کاملا مناسب برای دستگاه های فروش بی نظیر است تا کارت های مختلف ضخامت مجزا را تحویل دهند.

چندین مرحله برای تنظیم ضخامت کارت وجود دارد:

1. ضمانت ضخامت کارت ها (کاراکتر نوع برجسته درگیر نیست)

2. دستگیره را فشار دهید و به فارغ التحصیلی اشاره شده توسط فلش قرمز چرخانید. مشاهده تصاویر زیر.

3. مطمئن شوید که تنظیم در سمت راست با قرار دادن کارت از انباشته. (قرار دادن یک کارت از انبساط صاف و دو کارت به طور همزمان از پشت می تواند غیر ممکن باشد)

Card dispenser CRT-541