خواننده کارت با موتور با کیفیت بالا CRT-310-N

CRT-310-N یک کارت خوان کارت حرکتی با هدف کلی است که دارای یکپارچه کارت 3 در 1 کارت خوان برای تماس با کارتهای بدون تماس ، کارتهای نوار مغناطیسی یا کارتهای ترکیبی است.

motorized card reader

این خواننده با اندازه کف و کوچک و جمع و جور با ویژگی های فراوان ، قابلیت اطمینان بالا و دوام است. موتور خوان از 3 نوع کارت محبوب استفاده می کند ، که شامل خواندن کارت نوار مغناطیسی (مسیر سه گانه ISO / IEC 7811) ، و خواندن و نوشتن کارتهای تراشه ISO / IEC 7816 و کارتهای ISO / IEC 14443 RFID است.