ضسبنسرس کارتهای مختلف برای دستگاه ونکارت سیم کارت

کارکرد اصلی کیوسک خود خدمت رسانی:

1. سیم کارت جدید جدید را برای افراد ایجاد کنید: افراد می توانند شناسنامه خود را در دستگاه شناسه قرار دهند ، شناسه اطلاعات شخصی اطلاعات را در سیستم ضبط می کند ، پس از بهبود اطلاعات شخصی ، افراد می توانند پول نقد یا از طریق کارت بانکی برای خرید سیم کارت پرداخت کنند. کارت

2. شارژ مجدد پول برای سیم کارت: افراد alsocan برای سیم کارت استفاده شده خود را با پرداخت پول یا از طریق Bankcard شارژ می کنند.

کسب و کار 3. ارتباط پردازش شده تلفن همراه: چنین آنلاین برای استفاده از اینترنت برای تلفن همراه اعمال می شود.