مدیر عامل شرکت خالق Mr.Jack ایالات متحده آمریکا سفر کارت پرداخت واحد کسب و کار برجسته.خالق adedicated تولید کننده چینی کارت ATM تعبیه شده ماژول های پرداخت.