Chip Card Reader CRT-310-N نشان دهنده قدرت اتصال

اتصال کارت برق CRT-310-N نشان دهنده کارت خوان تراشه

اتصال برق نشانگر

کارت خوان کارت تراشه CRT-310-N با دو روش:

1) اتصال برق اصلی تنها (نشان داده شده به عنوان تصویر زیر 1)

سیم قرمز و قهوه ای متصل به 12 ولت، سیم سیاه اتصال به GND

2) اتصال قدرت اصلی + خازن پشتیبان (برای کارت اخراج شده پس از خاموش کردن) روش اتصال (نشان داده شده به عنوان تصویر زیر 2)

قرمز به 12 ولت متصل است، سیاه اتصال به GND

سیم قهوه ای به خازن پشتیبان + ترمینال، سیم سیاه اتصال به پشتیبان متصل شده است

خازن - ترمینال.

سوکت برق: ترمینال S6B-PH-SM4-TB: PHR-6

سوکت ارتباطی: ترمینال S9B-PH-SM4-TB: PHR-9

طراحی کابل برق و کابل ارتباطی RS232:

Chip card reader

اگر می خواهید بیشتر در مورد خوانندگان کارت تراشه بدانید، لطفا با خدمات مشتری آنلاین تماس بگیرید.