خوانندگان کارت خوان و خواننده کارت خوان Smart Card سازنده

Creator (China) Tech Co.Ltd یکی از پیشگامان خواننده کارت خوان در چین است، نویسنده کارت خوان مغناطیسی، تأیید کننده لایحه تلوزیون دستگاه، سازنده نویسنده کارت خوان هوشمند و کارخانه.

نویسندگان کارت خوان هوشمند ، خوانندگان کارت های مغناطیسی و خوانندگان RFID توسط هزاران نفر از مردم در بیش از 70 کشور استفاده می شود.

با طیف قابل توجهی از ویژگی های، یک خواننده کارت / نویسنده برای برآوردن هر نیاز و بودجه وجود دارد.

تصاویر زیر به طور عمده شرکت ما و فرآیند خط تولید کارت خوان را نشان می دهد. برای اطلاعات بیشتر لطفا با ما تماس بگیرید.

 Smart card reader writers Manufacturer