کارت تلگراف برای شرکت های مخابراتی

با توسعه مخابرات اين سال شروع بسیاری از شرکت های مخابراتی به سلف سرویس دکه فروش سیم کارت در سالن, آن می تواند صرفه جویی در وقت زیادی برای مشتری.

خالق توسعه محصولات مرتبط مانندکارت دوابه این نیاز در مخابرات صنعتی را تامین می کند.

Card Dispenser

ما با دقت بالا سیم کارت پایه شرکت های مخابراتی به دکه های خود را یکپارچه تامین.

هم اکنون تماس بگیرید و دریافت پیشنهاد قیمت خود را امروز! + 86-755 26710992