CRT-541 کارت بازرگانی برای دستگاه های تلوان

CRT-541 کارت بازکن کارت CREATOR مناسب برای دستگاه های فروش ماشین آلات، دستگاه های بازی، سیستم راه انداز کارت، سیستم های فروش بلیط، سیستم های پارکینگ و غیره است.

تلگراف کارت استفاده از طراحی صنعتی، ساختار جمع و جور، رابط کنترل ساده و قابل اعتماد، ظرفیت کارت استیکر 120pcs / 0.76mm، زنگ اتوماتیک زمانی که انبار کارت کامل است،

این دستگاه بسیار امن است، با عملکرد کارت پیش صادر شده برای تسریع رساندن کارت. اگر شما نیاز به اطلاعات بیشتر در مورد کارت تلگراف CRT-541، لطفا با سرویس آنلاین تماس بگیرید.

card dispenser