بیل اعتبار سنج، اعتبار سنج نقدی C100-RUB

بیل اعتبار سنج ، اعتبار سنج نقدی C100-RUB

201806251137106330071.jpg

مشخصات محصول

طراحی طرحواره سنسور تقلبی با نام تجاری جدید، برای تشخیص یادداشت های مختلفی از قبیل:

حالت به روز رسانی انعطاف پذیر (onlie IAP)

ارائه دهنده سنسور ضد رشته ای است که هر نوع رشته ای از فیلم را که به لایحه متصل است شناسایی می کند

کالیبراسیون خودکار

حسگر نوری و القایی با وضوح بالا برای شناسایی ویژگی های حفاظتی این لایحه

پذیرش بیل در چهار راه (بدون سگ گوش)، به راحتی عمل

کالیبراسیون خودکار و تشخیص به عنوان intialization

مجهز به جداول قابل قفل و قابل جابجایی جداگانه

طراحی مکانیزم بدون درز

برنامه های کاربردی

دستگاه شارژ

تانکر

دستگاه تلوان اتوماتیک

ماشین بازی

دستگاه پرداخت خودسرانه