کارت قرص AFC CRT-591-T

crt-591-t-multi-stacker-financial-afc-card37247327875.jpg

ماژول CRT-591-T برای اعطای کارت های مختلف طراحی شده است. کارت مجتمع تک / دوگانه / سه کاناله توزیع با عملکرد کارت بازیابی. کارت تلگراف دارای قابلیت اطمینان بالا و دوام است. این را می توان در کیوسک های مختلف خدمات خود برای باز کردن کارت بانکی، ثبت کارت بیمارستان، ویزای حمل و نقل و غیره اعمال کرد.