نمایشگاه

خوان RFID: مزرعه مدیریت از میوه ها و سبزیجات

خوان RFID در مدیریت مزرعه میوه ها و سبزیجات، می تواند بهره وری را افزایش می دهد.
خربزه تعداد زیادی از رطوبت خاک و کود در سنسورهای باغ کاشته جمع آوری رطوبت و باروری در موقع از طریق نقطه دسترسی بی سیم بازده مرکز کنترل میدان داده و سپس به دنبال دستورالعمل برای شروع سیستم آبیاری قطره ای برای محصولات رطوبت و مواد مغذی افزوده. با این حال، سایت بازرسی ضروری است.
با استفاده از شماره های از پیش تعیین شده از مجاورت RFID (شناسایی رادیویی فرکانس است تکنولوژی ارتباطات) کارت، زمینه هر یک از سیستم های بازرسی است معمولا راه اندازی پست های بازرسی. پس روز RFID کارت خوان RFID در دست القایی برای آنها.
خوانده شده توسط خوان RFID رکورد برچسب RIFD را همراه با آب و هوا و درجه حرارت در دوره پس از آن سیستم های مدیریت مزرعه می ارائه پیشنهادات تاریخ دقیق برداشت.